Ten serwis wykorzystuje pliki cookie w celu ułatwienia korzystania z niego. Brak zmiany ustawień przeglądarki w zakresie blokowania
plików cookie oznacza zgodę na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Rozumiem, zamknij informację
Biuletyn Informacji Publicznej
Pomoc Szukaj
Menu przedmiotowe
Strona Główna
Podstawy prawne działania Krajowej Stacji Chemiczno - Rolniczej
Ustawa o nawozach i nawożeniu
Statut Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej
rozporządzenia wykonawcze do ustawy
Terytorialny zasięg działania
Struktura organizacyjna
Majątek
Krajowa Stacja Chemiczno - Rolnicza w Warszawie
Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze
Oferta
Opłaty za zadania wykonywane przez okręgowe stacje
Aktualności
Zamówienia publiczne
Instrukcje
Interesujące linki
Ogłoszenia OSChR
Jak do nas trafić
Praca w Stacji Chemiczno Rolniczej
Warto wiedzieć
Doradztwo nawozowe
Badania biegłości PT-SChR
Ogłoszenia KSCHR
Efektywnie gospodaruj nawozami
Opinie
Praktyki studenckie
Strona główna / Podstawy prawne działania Krajowej Stacji Chemiczno - Rolniczej

BMorg-0132-27/04
  

ZARZĄDZENIE Nr 17

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) 
z dnia 30 kwietnia 2004 r. 
w sprawie utworzenia Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej i okręgowych stacji chemiczno-rolniczych

        Na podstawie art.2 ust. 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy

o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 91, póz. 876) zarządza się, co następuje: 

§1.

l. Tworzy się:

1) Krajową Stację Chemiczno-Rolniczą z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej „Stacją", oraz

2) następujące okręgowe stacje chemiczno-rolnicze, zwane dalej „okręgowymi stacjami":

a) Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą z siedzibą w Białymstoku,

b) Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą z siedzibą w Bydgoszczy,

c) Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą z siedzibą w Gdańsku,

d) Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą z siedzibą w Gliwicach,

e) Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim,

f) Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą z siedzibą w Kielcach,

g) Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą z siedzibą w Koszalinie,

h) Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą z siedzibą w Krakowie,

i) Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą z siedzibą w Lublinie,            

j) Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą z siedzibą w Łodzi,            

k) Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą z siedzibą w Olsztynie,

1) Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą z siedzibą w Opolu,           

m) Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą z siedzibą w Poznaniu,

n) Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą z siedzibą w Rzeszowie,

o) Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą z siedzibą w Szczecinie,

p) Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą z siedzibą w Warszawie,

r) Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą z siedzibą we Wrocławiu.

2. Terytorialny zasięg działania okręgowych stacji określa załącznik do zarządzenia. 
  
  

§2.

Minister właściwy do spraw rolnictwa na wniosek dyrektora Stacji powołuje i odwołuje jego zastępcę. 

§3.

Stacja jest dysponentem II stopnia środków budżetowych, a okręgowe stacje dysponentem III stopnia środków budżetowych.
  

§4.

Stacja dokona podziału dochodów i wydatków budżetowych na 2004 r. pomiędzy Stacją i okręgowymi stacjami.
  

 §5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.


 

_______________________________ 1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej-rolnictwo, na podstawie § l ust. 2 pkt l rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

Rejestr zmian dokumentu Rejestr zmian dokumentu
Utworzono: 01.03.2004 (Joanna Romanowska, Administrator)
Ostatnie zmiany: 25.02.2014 (Bartosz Kalinowski, Administrator)
noria.pl